So sánh cơ sở lưu trú du lịch Quảng Ngãi với một số trọng điểm du lịch miền Trung

Đơn vị tính: Phòng Tăng trưởng (%) S TT         Chỉ tiêu         2000         2005         2006         2000-         2005-         2000- 2005         2006         2006 1        Quảng Ngãi         470         902         1100         17,23         21,95         18,61 2        Thừa Thiên Huế         2.250         3.800         4.500         11,05         18,42         12,25 3        Đà Nẵng         2.281         2.343         2.600         0,54         10,97 ...Read More